Giới thiệu tính năng Thần Vương Chi Lộ

Tính năng Thần Vương Chi Lộ sẽ được mở ở cấp 80 sau khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ Tân thủ.

 
 
Thần Vương Chi Lộ Là chuỗi nhiệm vụ hướng dẫn người chơi cần phải làm gì nâng gì trong quá trình còn level thấp, mỗi nhiệm vụ nhỏ chắc chắn nhận 100 KNB Khóa và đạo cụ, khi hoàn thành chuỗi 4 nhiệm vụ người chơi sẽ nhận được phần quà đặc biệt từ: Ngọc Bộ đỏ 2 sao, Trang bị đỏ 3 sao, Danh hiệu đặc biệt,....v...v.. Vừa hướng dẫn vừa kích thích người chơi phải chăm chỉ hoàn thành các mốc nhiệm vụ để nhận phần quà đặc biệt này.
 
 
 
Chuỗi nhiệm vụ Thần Vương Chi Lộ này khá là dài, nó có thể gắn bó với người chơi cho tới lúc qua Đỉnh phong giúp người chơi có thể định hướng mình nên phải làm gì. 

Còn chờ đợi gì nữa, cùng vào game làm nhiệm vụ Thần Vương Chi Lộ thôi nào!

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!