Hệ Thống Linh Châu Exp

Linh châu exp mỗi phút dù online hay offline đều không ngừng tích lũy exp và vật phẩm. Giới hạn tích lũy tối đa của linh châu exp là 20 tiếng, quá 20 tiếng không thể tích lũy thêm.

VIP có thể cộng thêm EXP nhận, VIP1 cộng thêm 30%, VIP2- 5 cộng thêm 40%, VIP6-7 cộng thêm 60%, VIP8- 9 cộng thêm 80%, VIP10- 12 cộng thêm 100%.


Chọn”Xem thu ích lần trước” để xem lại phần thưởng và EXP đã nhận.


Chúc bạn chơi game vui vẻ!!