HOẠT ĐỘNG GIA TỘC

1. Thông Thiên Tháp

- Thông Thiên Tháp hiện đã mở 60 tầng, có 60 ải cho người chơi khiêu chiến.
- Sau mỗi lần diệt Boss cửa ải hiện tại sẽ mở cửa ải tiếp theo. Tiến độ vượt ải và HP Boss tất cả Tộc Viên đều được hưởng.
- Vượt ải PB Đội, tất cả Tộc Viên đều có thể tham gia cùng.

 
 

2. Nhiệm vụ gia tộc

- Mỗi tuần sẽ được nhận chuỗi nhiệm vụ 10 lần, mỗi chuỗi gồm 3 nhiệm vụ nhỏ, mỗi ngày được dùng Lệnh Kỳ Ngộ làm mới 100 lần.
 

3. Boss Gia Tộc

- Mỗi ngày được triệu hồi từ: 19:45 – 22:00
- Tất cả Tộc Viên tham gia tiêu diệt Boss để nhận thưởng.
- Boss Tộc gồm Boss Thường và Boss Siêu Cấp.
 
 

4. Chinh chiến tộc

- Thời gian hoạt động: CN 20:30 – 20:50
- Điều kiện tham gia: Lv86 trở lên (cá nhân)
- Mô tả hoạt động: Đỉnh Phong Đối Quyết Tộc, ai nắm giữ Càn Khôn, trang bị Thần Vương quý đang đợi bạn đó.
 
 

5. Tiệc Gia Tộc

- Thời gian thứ 2, 4, 6 19:30- 19:44
- Gia tộc chuẩn bị các bàn tiệc phong phú. Tham gia đố vui nhận cống hiến.
 

 
- Có thể dùng 200KNB để mở tiệc Hào hoa nhận thêm exp và vật phẩm.
 

6. Thủ Vệ Tộc

- Cấp người chơi 100 trở lên
- Thời gian thứ 3, 5, 7, CN từ 19:15 – 19:30 Cùng tham gia thủ vệ tộc diệt quái nhận thưởng.


Chúc bạn chơi game vui vẻ!!