HOẠT ĐỘNG PvP CỦA GAME

1. Thần Tông Tranh Bá

- Thời gian hoạt động: T3, 5, 7  (19:30-19:59)
- Điều kiện tham gia: Level 180 trở lên
- Mô tả hoạt động: Người chơi tham gia chiến trường PK thu thập quả Thiên Tượng hiếm. Thu thập số lượng tối thiểu có thể đổi quà nến đạt mức tối đa sẽ nhận thêm thưởng bất ngờ


 
 

2. Tinh Táng

- Thời gian hoạt động: 12:40 – 13:00
- Điều kiện tham gia: Level 225 trở lên
- Mô tả hoạt động: Tinh Táng, tổng 4 giai đoạn, diệt quái, thu thập Thủy Tinh, diệt Boss đều được nhận nhiều thưởng.
 

3. Chiến Trường Tu Ma

- Thời gian hoạt động: T2, 4, 6, CN (20:00-20:13)
- Điều kiện tham gia: Level 180 trở lên
- Mô tả hoạt động: Chiến Trường Tu Ma, Nhân Trận đối kháng Ma Trận! Người chơi loài Người có thể nhận thưởng tham gia, thưởng Tru Ma và thưởng XH! Người chơi Nhập Ma nhận thưởng Nhập Ma, thưởng đồ sát và thưởng sinh tồn!
 
 


4. Chiến trường PK

- Thời gian mở: 9:00 – 24:00
- Mục tiêu ngày: Mỗi ngày tích lũy diệt hoặc trợ công 1 người
 
 

5. Đấu Trường

- Thời gian mở: Toàn Thiên
- Điều kiện tham gia: Level 102 trở lên (cá nhân)
- Mô tả hoạt động: Trong thời gian quy định tiêu diệt đối thủ giành chiến thắng. Mỗi ngày có 5 cơ hội, mỗi lần thi đấu nhận Xu Thi Đấu và Đá, đạt XH yêu cầu được nhận thưởng mục tiêu.
 

6. Chiến Trường Loạn Đấu

- Mục tiêu ngày: Đánh bại Đối Phương Ngoạn Gia