Hướng dẫn nạp thẻ

Cách 1: Nạp thẻ

Bước 1: Huynh tỷ vào trang https://scoin.vn/nap-game, đăng nhập vào tài khoản

Bước 2: Chọn game Trảm Tiên Quyết
 
Bước 3: Chọn nhận vật và server muốn nạp

Bước 4: Chọn phương thức nạp là Thẻ cào

Bước 5: Chọn loại thẻ (Lưu ý: nếu huynh tỷ nạp bằng thẻ scoin sẽ được nhận thêm 5% scoin nữa nhé)

Bước 6: Điền seri và mã thẻ rồi ấn nạp.
 
 
Cách 2: Nạp qua Game

Bước 1: Huynh tỷ vào game, chọn chữ "Nạp Đầu"

Bước 2: Chọn mệnh giá mà mình muốn nạp.

Bước 3: Bấm xác nhận là đã thành công.