Hướng dẫn tính năng Kết Hôn Thần Vương Nhất Thế

- Vào ngày thứ 5 mở server sẽ mở tính năng Kết Hôn để người chơi tìm chân ái của đời mình. Để kết hôn cần thực hiện các bước sau:

- Tổ đội với người chơi khác giới muốn kết hôn để có thể tiến hành các bước tiếp theo trong quá trình kết hôn.


- Sau khi tổ đội, ở giao diện chính chọn vào icon Tiên Lữ để mở giao diện Tiên Lữ.

- Ở giao diện Tiên Lữ chọn vào icon Đến Bà Mối để tiến hành Kết Hôn
 

- Khi đến Bà Mối chọn vào Kết Tiên Duyên để mở giao diện Kết Tiên Duyên
 

- Ở giao diện Kết Tiên Duyên chọn vào Hỷ để chọn các mốc muốn Kết Hôn
 
- Sau khi đã chọn mốc muốn Kết Hôn chọn vào Xác nhận cầu hôn để cầu hôn đối phương.
 

- Sau khi đối phương đồng ý lời cầu hôn, tiến hành đặt tiệc ở các mốc cưới bằng KNB
 
 
- Ở giao diện Đặt Hôn Lễ chọn thời gian tổ chức Hôn Lễ để đặt tiệc và chờ đến thời gian bái đường thôi nào!!!